a

Jeannine Baetens liep al een hele poos rond met een ongemakkelijk gevoel. Ze kon maar niet begrijpen waarom er in Boom, tenslotte een gemeente met rond de 15.000 inwoners geen wandelclub gevestigd was.

Op 20 maart 1997, na een zoveelste onrustige nacht, stond ze op en haar besluit stond vast: als er dan nog geen wandelclub in Boom is, dan richten we er zelf één op. Dat is natuurlijk niet zo simpel, maar ze wist wat ze wou, ze had tenslotte toch al 21 jaar ervaring in het wandelmilieu. De thuishaven voor de club had ze ook al in gedachten: het prachtige Provinciaal Recreatiecentrum De Schorre, daar moest het allemaal gebeuren.

Nog diezelfde dag maakte ze een afspraak met Tom Bridts, de toenmalige beheerder van het Provinciaal Domein. Na enkele woorden uitleg over het hoe en waarom, was Tom direct enthousiast over het idee. Hij gaf Jeannine de raad om contact op te nemen met Patrick Elsen, want hij wist dat Patrick ook al lang rondliep met het wrange gevoel dat er in Boom nog geen gevestigde wandelclub was.

Op 7 september 1997 gingen Jeannine Baetens, Tom Bridts en Patrick Elsen rond de tafel zitten, en ondertekenden ze de stichtingsakte.

Wandelsportvereniging Schorrestappers was geboren !!

 

WSV Schorrestappers
WSVL 1402

 

WSV Schorrestappers
WSVL 1402