a

WSV Schorrestappers
WSVL 1402

 

1. Op een georganiseerde wandeltocht ben je enkel verzekerd met een geldig betaalbewijs voor leden of een geldige inschrijfkaart voor niet leden
Leden zijn ook verzekerd op weg naar de wandeling of op de terugweg naar huis.

2. Leden zijn ook tijdens een individuele sportbeoefening verzekerd

3. Leden zijn ook verzekerd bij activiteiten van de club, zoals fietstocht, BBQ, enz. Niet leden zijn op die activiteiten niet verzekerd. Men kan hiervoor een aparte polis voor laten opmaken

4. Heb je een ongeval op een georganiseerde wandeltocht, laat dan een ongevallen aangifte opmaken bij de organiserende club. Laat het verder invullen door de behandelende arts. Bezorg de aangifte met een medisch attest zo vlug mogelijk aan de verzekeraar van Wandelsport Vlaanderen. Bezorg hen ook alle betaalbewijzen en facturen aan de verzekeraar, conform met de instructies in de brief van de verzekeraar.

5. Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel is derhalve geen ongeval. Voor leden wordt hartfalen als ongeval beschouwd