a

WSV Schorrestappers
WSVL 1402

 

WSV Schorrestappers
WSVL 1402

 

1.Wie en hoeveel mogen vrijwilligers op een wandeltocht komen helpen

 

· Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is moet geen toelating vragen

· Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds moet toelating vragen aan zijn adviserend geneesheer

· Wie een uitkering krijgt van de RVA bijvoorbeeld als (deeltijds)werkloze, als bruggepensioneerde (de nieuwe naam is SWT), als je in loopbaanonderbreking bent moet toelating vragen aan de RVA.

· MAAR vanuit WSVL hebben we voor werklozen en bruggepensioneerden een algemene toelating gevraagd aan de RVA.

· De RVA heeft beslist dat werklozen en mensen op brugpensioen geen individuele toelating meer moeten vragen voor hun vrijwillige activiteiten bij de voorbereiding, de organisatie en de opruim van de wandeltochten van een WSVL-club.

· Wie werkloos is en controle mocht krijgen, kan verwijzen naar deze algemene toelating voor vrijwilligerswerk voor WSVL. Het machtigingsnummer is Y01/042014/2014-9/45bis.

· In deze toelating staat niets over mensen die in loopbaanonderbreking (bv. tijdskrediet) zijn.  Zij vragen dus best nog een toelating aan de RVA via het formulier C45B.

 

2.Er zijn nog 2 aandachtspunten bij die algemene toelating:

 

· Voor de werklozen die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt mogen de vrijwillige activiteiten niet meer dan 28u per week bedragen.

 

· De werklozen en bruggepensioneerden blijven hun uitkering ontvangen voor zover hun forfaitaire vergoeding die ze krijgen voor hun vrijwillige activiteiten niet meer is dan 32,71 euro/dag en in totaal niet meer dan 1.308,38 euro/jaar.
(Deze bedragen gelden voor de vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk samen).

· Iedereen die als medewerker alsnog over een attest C45B dient te beschikken kunnen hun naam opgeven aan Jos Florquin. Deze zal op zijn beurt de nodige administratie vervullen. Vele problemen kunnen zo vermeden worden.

3 Recupereer het lidgeld via uw ziekenkas

· Bij een nieuwlidmaatschap of bij een vernieuwing van het lidgeld, zal Jos Florquin automatisch een ingevulde aanvraag toesturen

4 Inschrijvingsnummer van de club

 

· Vergeet NOOIT de naam en het nummer van uw Club in te vullen op uw inschrijvingskaart

· Onze Naam : WSV Schorrestappers en Ons clubnummer : 1402